2 دیدگاه برای “‍ (https://attach.fahares.com/FcTmo/S+/IyAb6gnTMJlsw==) جلسه دكتر سليمي نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به همراه آقاي طغرايي مدير و آقاي سهرابي حسابدار بيمارستان سيد الشهداء سميرم با آقاي دكتر صدرالسادات معاون مالي وزارت بهداشت”

ارسال دیدگاه