نشست هم اندیشی دکتر سلیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با جمعی از فرهیختگان ونکی مقیم تهران | وبسایت رسمی دکتر اصغر سلیمی نماینده سمیرم