photo_2018-04-04_23-46-05

گزيده اي از سخنراني دکتر سلیمی نماينده مردم شريف شهرستان سميرم در جلسه شورای اداری شهرستان 14 فروردین 97:
1_ درسال حمایت از کالای ایرانی انتظار است ادارات خرید خودشان را از بازار و مغازه های سمیرمی داشته باشند.
2_ روسای ادارات باید در شهرستان سکونت کنند و اول وقت حضور و آخر وقت از اداره خارج شوند.
3_ گرایش های مختلف سیاسی باید باشد ولی درکنار هم برای توسعه شهرستان.
4_ تفکرات سیاسی آقای فرماندار جعفرزاده برای خودش محترم و مهم است چه گرایش دارد ولی برای من نماینده و مردم شریف شهرستان کار و تجربه ایشان مهم است.
5_ بومی به معنای حضور در شهرستان است نه اینکه از سهمیه بومی استفاده کنیم و استخدام شویم و بلافاصله درخواست انتقالی از سمیرم بدهیم.
6_ درسال جدید و تیم جدید فرمانداری امیدواریم ثمره تلاش دوسال گذشته را ببینیم.
7_ حضور مستمر مسئولین در روستاها را می خواهیم.
8_ پروژه چهارخطه شدن سمیرم به یاسوج در حال مناقصه است.
9_ حوزه بهداشت و درمان سی تی اسکن, کلینیک تخصصی, دیالیز, ساختمان شبکه بهداشت, مرکز سلامت شهید مطهری, اتاق فرمان, زیبا سازی 14 خانه بهداشت, ساختمان اورژانس 115, ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی; امسال به عملیات اجرایی و بهره برداری برسد.
10_ شهر سمیرم مد نظر ویژه ما است, جاده سلامت, کتابخانه کوی نور, اصلاح بافت فرسوده, پارک خانواده, توسعه و تجهیز پارک دریاچه از اولویت ها می باشد. آزادسازی ورودی ها, روان سازی ترافیک شهر سمیرم و توسعه صحن امامزاده نیاز اساسی شهرستان است.

ارسال دیدگاه