photo_2018-04-04_23-46-05

در اولین جلسه شورای اداری دکتر سلیمی نماینده مردم سمیرم گفت /مسولان باید در شهر محل خدمت ساکن شوند
بومی شهرستان هرکجا که باشد باید قلبش برای شهرش بتپد .

ارسال دیدگاه