20170919_181858_HDR-1

نماینده مردم شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت : شورا نماینده مردم است وباید پشتیبان مردم باشد.

دکتر اضعر سلیمی در جلسه ساماندهی سرچشمه ناز ونک تصریح کرد : باید امنیت سرچشمه آب تأمین گردد ومحدوده چشمه باید محصور شودکه این کار نیاز به کارشناسی دارد.

سلیمی با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب مردم افزود : با امنیت مردم نمی توان شوخی کرد آب شرب از گردشگری وکشاورزی مهم تر است.اما در کنار آن گردشگری هم مهم است وباید دیده شود.

دکتر سلیمی باحضور در شرکت آب معدنی چشمه ناز ونک از عملکرد شرکت وروند کار آن بازدید نمود ودر ادامه با بررسی مشکلات شرکت فنی مهندسی نگین بارش وفنی حرفه ای  راهکارهای حل مشکلات را ارائه نمود.

وی در پایان اظهار کرد:ما به دنبال این هستیم تا شهرک صنعتی  آب معدنی استان اصفهان را در ونک تأسیس کنیم.

۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۸۱۸۵۸_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۷۰۶۲۹_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۵۲۴۷_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۳۳۵۰_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۳۲۴۹_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۲۱۲۳_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۱۵۴۱_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۱۰۲۳_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۱۰۵۴_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۰۸۲۲_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۰۷۴۱_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۰۶۰۰_HDR ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۰۶۲۳_HDR

 

۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۳۲۵۲_HDR~2 ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۶۰۵۴۶_HDR~2.

 

ف

ارسال دیدگاه